/serfurth.dk/Workshops

Table of Contents

1 Kryptologi, quantum, og zero-knowledge proofs: Spionfilm eller Matematik? 22/11/22

Vi bruger kryptologi hele tiden. Hvis man går ind på en hjemmeside, bruger man både symmetrisk og asymmetrisk kryptering til at få en sikker forbindelse, og når man underskriver med nemID, er det en digital signatur der gør underskriften bindende. I dette foredrag præsenterer vi disse klassiske anvendelser af kryptologi, og går derfra videre til mere niche emner, så som zero-knowledge proofs (hvordan Alice kan overbevise Bob om at noget er sandt uden at Bob lære noget om hvorfor det er sandt), sikker multiparty computations (hvordan Alice og Bob kan beregne en funktion på deres fælles input, uden at dele deres input med hinanden) og—hvis tiden tillader—hvordan dette ændre sig hvis de har adgang til kvantecomputere.

Foredrag afholdt for UNF Odense som en del af deres 2022/23 sæson.

2 Specialeskrivning i LaTeX for Data Science 22/02/22

Denne workshop er en introduktion til at skrive speciale (og andre større opgaver) i LaTeX. LaTeX er et program - faktisk programmet - til at skrive videnskabelige dokumenter, specialer, rapporter, bøger, og meget mere i.

LaTeX er en helt anden måde at skrive dokumenter på, end den man er vant til fra f.eks Word. Det er særlig udviklet til brug inden for (natur)videnskab, og er uden sammenligning både det mest brugte og det bedste program til dette. LaTeXs læringskurve er dog også ret stejl, så i denne workshop giver vi en masse gode tips og tricks til at gøre specialeskriveriet nemmere.

Workshoppen er målrettet studerende der har lidt erfaring med LaTeX, fx. fra vores "Introduktion til LaTeX"-workshop eller fra en Youtube introduktion (se f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=NXW4cbHBthY ).

I wokshoppen vil vi bla. komme ind på

  • Citationer og BibTex
  • Forsider og andet front-matters
  • Indhold på forskellige sprog
  • Indsættelse af kode

Derudover deler jeg ud af de erfaringer jeg selv gjorde mig da jeg skrev speciale på IMADA.

Hvis der er nogen emner du syntes mangler/det kunne være rart jeg sagde noget om så send mig gerne en email på erfurth@imada.sdu.dk.

Slides
PDF
Template fra workshoppen
.zip fil
Overleaf
overleaf.com (referral link)
Introducerende slides
Se LaTeX Wokshop 26/10/21

3 Emacs Workshop 01/12/21

Denne workshop giver en kort introduktion til hvordan man bruger emacs, demonstrere hvor nemt det er at begynde at tilpasse emacs til at være ens ideelle editor, og endeligt så demonstreres nogle af de alle lækreste grunde til at bruge emacs.

Emacs er snart 45 år gammel, men ikke desto mindre er der stadig en stor brugerbase, som ikke kun består af gamle støvede COBOL-programmøre. Faktisk har langt størstedelen af emacs brugere brugt emacs i under 10 år [https://emacssurvey.org/2020/]. Måske skyldes det at ingen andre editors kan tilpasses ligeså meget og ligeså nemt som emacs? Eller måske er det fordi at emacs kan ting som ingen andre editors kan? Eller er det i virkeligheden begge dele, og meget, meget mere?

Målet med denne workshop er ikke at deltagerne bliver 100 meteres mestre i emacs, men at deltagerne bliver komfortable nok med emacs til at de selv kan arbejde videre med emacs, og selv kan begynde at tilpasse emacs.

Deltagelse i workshoppen har ingen forudsætninger, men det anbefales at medbringe en computer med emacs installeret, så man har mulighed for at efterprøve nogen af dagens resultater.

Slides
.org file created for use with org-tree-slide.
Melpa

To access packages from melpa use the following code.

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives '("melpa" . "http://melpa.org/packages/"))
My configuration
Sorcery Emacs
Emacs-prelude
A good configuration to use as a starting point, which stays closer to default Emacs than i.e. spacemacs or doom-emacs!
Inspiration
My presentation was partially inspired by https://www.youtube.com/watch?v=B6jfrrwR10k

4 LaTeX Workshop 26/10/21

Denne workshop introducere LaTeX, som er et program - faktisk programmet - til at skrive videnskabelige dokumenter, rapporter, bøger, og meget mere i.

LaTeX er en helt anden måde at skrive dokumenter på, end den man er vant til fra f.eks Word. Det er særlig udviklet til brug inden for (natur)videnskab, og er uden sammenligning både det mest brugte og det bedste program til dette, men det kan også være lidt sværere at komme i gang med at bruge. Vi starter derfor helt fra bunden, og starter med at sætte et første dokument op.

Undervejs er der indlagt små opgaver, da LaTeX i høj grad læres gennem praksis. I den sidste del af workshoppen er der lagt op til at i selv skal begynde på at skrive en af jeres opgaver ind i LaTeX, mens der er mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp.

Den eneste forudsætning for at deltage i workshoppen er at man medbringer en computer.

Overleaf
overleaf.com (referral link)
Slides
PDF TeX
BibTeX
Her
Kode fra workshoppen
.zip fil
"Min" template
.zip fil som inkludere SDU logo på forside og i sidefod.
tex fil uden dette (og med tilhørende kode fjernet).

5 Emacs Workshop 12/12/18

Emacs is one of the oldest text editors still in use, being released in 1976. But is it still worth using? And can it improve your workflow? In this workshop we will cover the basics of using Emacs, and then take a closer look at Emacs Git client, Magit and org-mode, a document editing, formatting, and organizing mode, designed for notes, planning, and authoring. If time permits we might introduce some other useful tools.

In this workshop we will use Spacemacs to get started with Emacs. Spacemacs is a polished set-up focused on ergonomics, mnemonics and consistency. It is ideal not only as a starting point for learning Emacs, but also for transitioning Vim users, who wants to have the power of Emacs, with the modal editing-style of Vim.

Slides
Here
My configuration
Sorcery Emacs

Author: Simon Erfurth

Email: simon@serfurth.dk

Created: 2023-07-22 Sat 10:35